Makrellbestanden har gjennomgått en utrolig vekst i mengde, utbredelse og tetthet de siste 10 årene. Det er dokumentert hvordan makrellen gradvis har spredt seg nordover i Norskehavet og utover tilstøtende hav- og kystområder. Makrellbestanden er nå fordelt innenfor mange lands økonomiske soner – Norge, EU, Færøyene, Island og Grønland – i tillegg til internasjonalt farvann. Siden midten av 2000-tallet har gytebiomassen av makrell økt kraftig. Makrellen har i samme periode økt utbredelsen under beiteperioden om sommeren fra 1 million km2 til over 3 millioner km2, og hatt en dobling av tettheten fra 1,5 tonn/km2 til >3 tonn/km2. Hovedårsaken til den formidable økningen i utbredelse av makrell de siste 10 år antas å være den kraftige økningen i bestandsstørrelsen. Det har vært historisk sterk rekruttering de siste 10 årene, inkludert fem av de sterkeste årsklassene som noen gang har vært registrert. En stor makrellbestand trenger mye større plass enn en liten makrellbestand. I tillegg er det stor konkurranse om begrensede matressurser, noe som fører til at makrellen vandrer stadig lenger mot nord og vest om sommeren på leting etter mat.