Havedderkopper er morsomme skapninger. De er ofte små, og har tynn kropp og lange bein. Når de beveger seg på havbunnen er det nesten som å se en sakte film. Det finnes ikke så mye informasjon om havedderkopper fra norskekysten, men gjennom det marine programmet MAREANO, som blant andre Havforskningsinstituttet startet i 2006, reiser man jevnlig ut på tokt, og bunnndyr blir samlet inn. Vi har nå funnet totalt 21 arter havedderkopper i dette materialet, og særlig en art er spesiell fordi det er første gang den er funnet langs norskekysten. Den har ikke noe norsk navn, men på latin heter den Cilunculus battenae. Hvordan foregår et havforskningstokt? Hva slags fangstredskaper blir brukt? Hvordan blir dyrene samlet inn og studert – og hva blir resultatet til slutt?