Tett granskog er et vanlig innslag i norsk natur. Den har fortrengt løv- og furuskog som tidligere var den naturlige trevegetasjonen i de fleste deler av landet vårt. En har foretatt en omfattende planting av granskog i håp om at den på sikt skulle gi bedre avkastning enn de opprinnelige treslagene. Siden geiteholdet har gått sterkt tilbake, har granplantene fått vokse i fred og ut­vikle seg til frodige trær.