Hva er egentlig en ribbemanet? Hvilke arter er vanlige i Norge, og hva er forskjellene på en monstermanet, et sjøstikkelsbær eller en dvergagurkkammanet? I september 2014 ble det observert en noe uvanlig blanding av ribbemaneter både ved Arboretet (nær Bergen) og ved Flødevigen (nær Arendal). Foruten tre arter som er vanlige for norskekysten ble den beryktede monstermaneten (Mnemiopsis leidyi) observert. Denne arten lever opprinnelig i Amerika, men har kommet med ballastvann til Europa. I tillegg fant vi en art som viste seg å være ny for norskekysten, Beroe gracilis, eller dvergagurkkammanet som den heter på norsk. Denne ble identifisert ved hjelp av utseende, men også ved genetiske analyser.