Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 118)
Artikler
(side 119-124)
av Nina Jonsson & Bror Jonsson
Sammendrag

Hos mange dyrearter er hannene og hunnene forskjellige. Det kan gjelde størrelsen på kroppen eller deler av den, fysisk styrke, utseende, ornamentering, oppførsel eller andre kroppstrekk som bedrer sjansene for forplantning. Forskjeller i størrelse kalles kjønnsmessig størrelsesdimorfi. Hos ­fug­ler og pattedyr er ofte hannene størst, mens hos virvelløse dyr og vekselvarme virveldyr, som fisker, er ofte hunnene størst.

(side 125-130)
av Arne Skorping
Sammendrag

Et nyfødt barn i Monaco kan, statistisk sett, regne med å leve i 89,5 år. For et barn som blir født i Tsjad ser fremtiden mindre lovende ut, her er forventet levealder i underkant av 50 år. Men til tross for at menneskers livslengde varierer enormt i ulike land, er det et gjennomgående trekk at kvinner lever lengst. Dette mønsteret holder stikk gjennom alle verdens land, helt uavhengig av helse­tilbud, standard på fødselsklinikker, om landet er fredelig eller krigsherjet – eller om det er fattig eller rikt. For eksempel, i det lutfattige landet Guinea-Bissau er forskjellen i livslengde hos kvinner og menn omtrent den samme som i søkkrike Norge (Figur 1).

(side 131-139)
av Terje Lislevand, Ingvar Byrkjedal & Gaute Grønstøl Gaute Grønstøl
Sammendrag

Vipa er en av våre mest kjente vade­fug­ler. Studier av denne arten har gitt fascinerende innsikt i hvordan fuglene organiserer familielivet. Vipa er polygam, der hannene kan ha opp til fire hunner hekkende samtidig på territoriet. Hissige slåsskamper hunnene imellom tyder imidlertid på at de slett ikke er likegyldige til hverandre. Noen ganger lykkes de med å skremme bort konkurrenter, og hannen må da finne seg i å danne par med kun én enkelt hunn. Det kan derfor se ut til at samlivet mellom de to kjønn hos vipene er preget av en grunnleggende konflikt, der hunnene prøver å få monopol på hannen og hans ressurser, mens hannene prøver å trekke til seg flere maker. Mye tyder på at individuelle forskjeller i kvalitet er med på å avgjøre hvorvidt det er hannen eller hunnen som kommer best ut av denne konflikten.

(side 140-143)
av Sigrunn Eliassen
Sammendrag

Fugler lever i tilsynelatende harmoniske parforhold, men farskapsanalyser avslører utstrakt utroskap. Studier av fuglenes sidesprang kan gi innsikt som endrer synet på menneskets partnervalg og kjønnsroller.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon