Manglende forståelse av skyer er en av de største kildene til usikkerhet i klimaforskningen. Takket være betydelige framskritt innen jordobservasjon og modellering er det imidlertid nå en gryende enighet blant klimaforskerne om at skyene i et varmere klima trolig vil endres på en slik måte at oppvarmingen blir forsterket. Dette betyr at det haster enda mer å få ned CO2-utslippene dersom togradersmålet skal nås.