Den norske landoverflaten er rik og kompleks, med mange og varierte land­former. Av disse er noen tydeligere enn andre koblet til ulike typer klima. To klassiske landskapselementer er botner og vidder, også kalt for­vit­rings­over­flater. Dannelsesform og alder for disse landskapselementene er forskjellige, men felles for begge er at de kan relateres til klima. Viddene er primært dannet i et klimaregime varmere enn dagens, mens botner dannes fortrinnsvis i et noe kaldere klima ettersom de trenger en bre for å utvikles. Med den stadige ­ut­vik­lingen av disse, og andre landskapsformer, forandrer ikke bare landskapets geometri seg, men også dets tilbakekobling til klimasystemet. Dette sær­skilte samspillet mellom klima og landoverflate er derfor en koblet prosess, men den beror også på eksterne forhold og vil derfor endre karakter over tid. Her gir jeg et innblikk i hvordan samvirket mellom land og klima kan fortone seg over korte og lange tidsskalaer.