Klimatilpasningen mange norske kommuner står overfor reiser komplekse spørsmål og en rekke motstridende hensyn. I denne artikkelen ser vi på Flåm i Aurland kommune, hvor flommen gjorde omfattende skader på bygninger, infrastruktur og dyrkbar jord. Gjennombyggingen illustrerer hvordan klimatilpasning dreier seg om noe mer enn bare økonomiske bevilgninger – den setter miljøkrav, vernebestemmelser og forvaltningsprinsipper på prøve. Vi advarer mot å møte framtidens klimaendringer med det vi kaller «klimatilpasning som unntakstilstand».