Mellom seks og sju millioner sjøfugl hekker langs norskekysten, og Norge har et stort internasjonalt ansvar for en betydelig del av den nordøstatlantiske bestanden. Dessverre går bestandene av mange arter nedover, og flere og flere fuglefjell tømmes for fugl. Hvorfor, og kan noe gjøres?