Flatormer i dyrerekken Platyhelminthes forekommer først og fremst i salt- og ferskvann ned til de største dyp, men også i andre habitater som våt jord eller råtnende treverk. De er tosidig symmetriske og temmelig flate dyr og det finnes alle overganger fra frittlevende til rene parasittiske former. Flatormer tiltrekker seg vanligvis ikke stor oppmerksomhet i diskusjoner rundt biodiversitet hos dyr til tross for at denne dyregruppen spiller en viktig rolle i naturen. Dette gjelder særlig artene i underrekken Neodermata som bare inneholder parasittiske flatormer. Siden vi nå har oversikt over hele arvematerialet (genomet) fra flere frittlevende og parasittiske flatormer, er det nå mulig å diskutere tilpasninger til en parasittisk livsstil.