Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene og utgjør en risiko for både mennesker og miljøet. Nå er miljøgiften igjen aktuell for norsk og internasjonal miljøforvaltning, og hovedutfordringen er knyttet til høye og økende konsentrasjoner av kvikksølv i ferskvannsfisk. Over hele Skandinavia klør forskerne seg i hodet for å finne årsaken.