Teorien om at et naturlig utvalg sørget for artsdannelse i naturen ble offentliggjort som en sampublikasjon til to uavhengige oppdagere 1. juli 1858. Forut for dette hadde det nærmest foregått et kappløp og en sluttspurt som var kjent for den ene og ukjent for den andre; det var en av de mest dramatiske hendelser i vitenskapens historie.