Bakteriesporer er hvilende overlevelseskapsler som inneholder det som trengs for å lage en ny bakterie. Flere typer bakterier kan danne disse sporene – blant dem finnes de som kan forårsake alvorlige sykdommer. Disse bakteriesporene blir først et problem når de bestemmer seg for å bli til en vanlig bakteriecelle igjen, gjennom en «oppvåkningsprosess» som kalles germinering (spiring). Sporer forurenser ofte råvarer, og er vanskelige å bli kvitt med vanlige prosesseringsmetoder. Forskere ønsker å utvide kunnskapen om germinering hos ulike sporedannere som er knyttet til kvalitetsforringelse av matvarer, noe som vil føre til bedre metoder for eliminering av sporer i mat.