Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Artikler
(side 51-53)
av Kristina Borch-Pedersen
Sammendrag

Bakteriesporer er hvilende overlevelseskapsler som inneholder det som trengs for å lage en ny bakterie. Flere typer bakterier kan danne disse sporene – blant dem finnes de som kan forårsake alvorlige sykdommer. Disse bakteriesporene blir først et problem når de bestemmer seg for å bli til en vanlig bakteriecelle igjen, gjennom en «oppvåkningsprosess» som kalles germinering (spiring). Sporer forurenser ofte råvarer, og er vanskelige å bli kvitt med vanlige prosesseringsmetoder. Forskere ønsker å utvide kunnskapen om germinering hos ulike sporedannere som er knyttet til kvalitetsforringelse av matvarer, noe som vil føre til bedre metoder for eliminering av sporer i mat.

(side 54-58)
av Thor Mo
Sammendrag

Mennesker flest har et forhold til parasitter, og instinktivt vil vi aller helst ikke bli smittet med dem. Kampen mot parasitter har utviklet seg siden lenge før vår art ble dannet, men en bevisst kamp startet først da det ble oppdaget at man kunne motstå å bli syk på ny, dersom man hadde vært syk av samme parasitten en gang før. Denne oppdagelsen åpnet veien for å lage vellykkede vaksiner mot mange virus og bakterieinfeksjoner. For andre typer av parasitter har forsøk på å lage vaksiner vært langt mindre vellykket. I denne teksten skal vi se nærmere på hvorfor det å beskytte seg mot parasitter er så vanskelig. Parasitter benytter seg av utrolige metoder for å unngå immunforsvaret. Dessuten er det er ikke alltid det lønner seg for verten å være parasittfri.

(side 59-66)
av Bastian Fromm, Jutta Bachmann & Lutz Bachmann
Sammendrag

Flatormer i dyrerekken Platyhelminthes forekommer først og fremst i salt- og ferskvann ned til de største dyp, men også i andre habitater som våt jord eller råtnende treverk. De er tosidig symmetriske og temmelig flate dyr og det finnes alle overganger fra frittlevende til rene parasittiske former. Flatormer tiltrekker seg vanligvis ikke stor oppmerksomhet i diskusjoner rundt biodiversitet hos dyr til tross for at denne dyregruppen spiller en viktig rolle i naturen. Dette gjelder særlig artene i underrekken Neodermata som bare inneholder parasittiske flatormer. Siden vi nå har oversikt over hele arvematerialet (genomet) fra flere frittlevende og parasittiske flatormer, er det nå mulig å diskutere tilpasninger til en parasittisk livsstil.

(side 68-74)
av Hans Fredrik Veiteberg Braaten, Markus Lindholm & Thorjørn Larssen
Sammendrag

Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene og utgjør en risiko for både mennesker og miljøet. Nå er miljøgiften igjen aktuell for norsk og internasjonal miljøforvaltning, og hovedutfordringen er knyttet til høye og økende konsentrasjoner av kvikksølv i ferskvannsfisk. Over hele Skandinavia klør forskerne seg i hodet for å finne årsaken.

(side 75-87)
av Geir Olav Toft
Sammendrag

Teorien om at et naturlig utvalg sørget for artsdannelse i naturen ble offentliggjort som en sampublikasjon til to uavhengige oppdagere 1. juli 1858. Forut for dette hadde det nærmest foregått et kappløp og en sluttspurt som var kjent for den ene og ukjent for den andre; det var en av de mest dramatiske hendelser i vitenskapens historie.

Bokanmeldelser
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon