Her til lands ble 2014 det varmeste året i en serie som går tilbake til 1900. Avviket fra normalen, som er gjennomsnittet for perioden 1961–1990, var 2,2 °C. Den gamle rekorden var fra 2011 med 1,8 °C. I skrivende stund er ikke tallene på verdensbasis klare ennå, men perioden januar – november var den varmeste som er registrert, så året som helhet havner uten tvil helt i toppen. Her går dataserien tilbake til 1880.