Av prof. K.O. Bjørlykke

I aaret 1903 meldtes til Aftenposten om en underlig bankning paa pladsen Syversrud i Fenstad, anneks til Nes paa Romerike. En rapporter blev sendt derop, og fænomenet blev fremstillet som i høi grad vidunderlig. Alle mennesker deroppe var troende; en hel del hadde selv hørt bankningen, som dog ingen kunde forklare. Nogen trodde det var et forvarsel for utglidning, og professor Helland skrev en længere artikel om alle de utglidninger som i ­tidernes løp var foregaat paa Romerike; dette bestyrket naturligvis folks tro på utglidning. Andre ansaa det som et mystisk fænomen av overnaturlig art. Undersøkelser og forhør blev sat i gang, og indberetning indsendt like til Kongen.