Umodne laksunger vandrer fra oppvekstelva til havet. Hovedutvandringen foregår i april-juni sør i Norge og i juni-juli nord i landet. Noen unger vandrer imidlertid ut til havet på andre tider av året. Hvordan er overlevelsen til disse? Utvandringstidspunktet om våren er styrt av temperatur og vannføringen i elva. Hvordan endrer klimaet laksens utvandringstidspunkt? I elven Imsa i Rogaland har utvandrende laks blitt studert fra 1976 til i dag, og der starter utvandringen to uker tidligere nå enn da overvåkningen startet.