En gang var menneskenes tanker om universet såre enkle. Rommet var bare et ufattelig stort tomrom uten vegger. Verden var til fra evighet til evighet. Men Einsteins idéer viste at kosmos ikke er slik det synes å være. Etter 1980 ville også partikkelfysikerne ha et ord med i laget. Kosmologien mistet for alltid sin uskyld til mikrofysikken.