Hva tenker ungdom om klima og klimaendringer? Dette er et viktig tema i det tverrfaglige forskningsprosjektet LINGCLIM, som studerer språkets rolle i klimadebatten. I en spørreundersøkelse gjennomført høsten 2013 blant elever i videre­gående skole i Hordaland, undersøkte vi hva de forbinder med begrepet klimaendring og hvor de får kunnskap om klimaendringer fra. Vi undersøkte også hva de tenker om norsk klimapolitikk, hva som vekker engasjement for klimasaken og, særlig viktig, hvordan de ser for seg verden 30 år frem i tid. Under­søkelsen viste blant annet at skolen spiller en rolle når det gjelder å formidle klimakunnskap og -holdninger, men TV og internett oppgis som de viktigste informasjonskildene. Når det gjelder engasjement, etterlyser ungdommen muligheter for den enkelte til å bidra. I forhold til tanker om hvordan verden vil se ut i deres voksenliv, viste svarene at elevene har stor tro på en teknologisk «fikset» framtid.