Juvvasshøe, Snøheim og Iskoras er navnet på de første operasjonelle permafroststasjonene på fastlandet, der temperaturdata fra permafrosten kommer inn i sanntid og kan lastes fritt ned og brukes til operasjonell permafrostovervåkning. Det er også etablert fullverdige værstasjoner på disse stedene. Til forskingsformål vil data fra disse stasjonene bli verdifulle til studier av bakkeprosesser og vekselvirkningen mellom grenselaget og bakken under, samt for permafrostmodellering. Stasjonene vil være sentrale for vær- og snø­skred­varslingen og gi viktige data som grunnlag til forskning på klima og klima­endringer i fjellet.