Norge er et land med store kontraster i mengden nedbør, fra det våte Vestlandet til tørre innlandstrøk. Artikkelen gir en kortfattet gjennomgang av nedbørsklimaet og nedbørsekstremer i Norge. Det gis også en analyse av tilgjengelige observasjoner tilbake til 1900 for å se om det kan påvises systematiske forandringer gjennom det siste 114 årene. Konklusjonen er at vi ser en endring mot et generelt våtere hydrometeorologisk klima med flere nedbørsdager og flere ekstreme hendelser.