Temahefter er ikke uvanlig i Naturen, og denne gang er det igjen laget et hefte om et viktig og engasjerende tema, nemlig klima. Vi håper vi har fått til et interessant hefte, med variert innhold. Regner det mer nå enn tidligere? I Norge har vi flere værstasjoner som har målt nedbør i mer enn 100 år. Asgeir Sorteberg har analysert disse dataene og sett på hvordan nedbøren her til lands har utviklet seg fram til i dag. I klima­forsk­ningen er statistikk viktig, og Rasmus Benestad forklarer hvorfor i sin artikkel. Isen i Antarktis, som omfatter både fastlandsisen på det enorme kontinentet, men også sjøisen rundt, er temaet i Elin Darelius sitt bidrag. Kjersti Fløttum, Vegard Rivenes og Trine Dahl jobber alle med språk, og har undersøkt ungdommers forståelse av og holdning til klimaendringene. Ketil Isaksen har forsket på permafrosten i Norge og deler resultatene med oss. Hvordan bør fylker og kommuner forholde seg til et endret klima i framtida? Hans Olav Hygen har skrevet om klimatilpasning – et nytt ord vi må regne med å høre mer om framover. En stor takk til bidragsyterne!

Jostein Mamen

Gjesteredaktør