Klima i Norge endrer seg, noe annet ville vært unormalt. Det nye i våre dager er at vi nå med stor grad av sikkerhet vet at disse endringene er menneskeskapte, og at vi kan gi et bilde på hvilken klimatisk fremtid vi står ovenfor. Denne kunnskapen kan brukes til to parallelle og ikke uavhengige aktiviteter: Reduksjon av utslippene av klimagasser og klimatilpasning. Jeg skal her konsentrere meg om det siste, klimatilpasning.