I klimatsammanhang har strålkastarljuset länge varit riktade mot de känsliga polarområdena och smältande is. Bilder på isbjörnar som klamrar sig fast vid ett ensamt isflak figurerar varje höst i media när årets – ofta rekordlåga – minimum i utbredning av Arktisk havsis offentliggörs. Men nyligen har is-överskrifterna allt oftare kommit söderifrån, de har handlat om Antarktis, om shelf-is som smälter, om en stigande havsnivå och om möjligheten för att inlandsisen i Väst-Antarktis ska kollapsa.