Naturmangfold er i vinden som aldri før, men hvordan ta dette viktige temaet inn i naturfaget uten at det virker tørt og akademisk? Svaret kan ligge i en praktisk rettet undervisningsform der elevene selv får oppleve naturmangfoldet. Interesse for natur og naturmangfold dreier seg i stor grad om nettopp opplevelser, og spesielt godt vil man kunne lykkes om elevene får følelsen av at faget er lagt opp på deres premisser. Så hvordan kan sommerfugler fenge ungdom?