Jordens mantel består i stor grad av flytende magma. Når denne magmaen blir avkjølt dannes det magmatiske bergarter. Disse bergartene inneholder lite silika (SiO2) og er rike på magnesium og jern. Reaksjoner mellom varmt vann og mantelbergarter i jordskorpen eller på havbunnen fører til nedbryting av det magnesiumrike silikatmineralet olivin. I denne prosessen dannes det nye bergarter som består av mineraler som inneholder vann og karbondioksid. Serpentin og karbonat er blant de vanligste mineraltypene i denne typen omdannede bergarter. Den naturlige dannelsen av karbonat i slike reaksjoner har blitt foreslått som en prosess for sikker, permanent CO2-lagring.