Folk flest gjenkjenner som regel edderkoppene ut ifra deres egenskap til å produsere spindelvev. Vi er fortsatt usikre på hva den opprinnelige bruken av dette materialet var. Det vi derimot vet er at bruken av spindelvev hos edderkopper i dag er utrolig mangfoldig og godt tilpasset deres byttedyr, område de lever i og ikke minst måten de formerer seg på. I Naturen nr. 4 2011 publiserte Emil J. Samuelsen en artikkel om oppbyggingen og egenskapene til blant annet edderkoppsilke, samt nytten disse materialene kan ha for oss. Her vil vi derimot se på noen eksempler på hvordan edderkoppene bruker spindelvev, og samtidig utforske noen teorier om hva som var den opprinnelige funksjonen til denne vevkunsten.