Planeten Mars er i dag ein kald og tørr steinørken, der dei einaste sedimentære systema er sanddyner, steinras og nokre fastfrosne isbrear. Går ein lenger tilbake i Mars si historie, er det eit heilt anna bilde som kjem fram: eit bilde av aktive isbrear, solsystemets største vulkanar og valdsame flommar av vatn, større enn noko som nokon gong har hendt på jorda. I Mars sin spede barndom var forskjellane enda større: Da var der elver, strandlinjer, store innsjøar og kanskje eit hav. I denne artikkelen ser vi på korleis og kvifor Mars har utvikla seg gjennom tida.