Vi vil undersøke hvilke fysikklover og hvilke egenskaper ved universet som ligger til grunn for at tiden eksisterer. Hvorfor kan vi skille mellom fortid og framtid? Hva beror det på at tiden har en utvilsom retning? Eddington som uten tvil var sin tids største astrofysiker, ga en god karakteristikk av at tiden bare går framover. Han betegnet det med at universet har en tidspil. Vi skal se at eksistensen av tid med retning er intimt knyttet sammen med universets egenskaper i stor skala.