Et nyt vældig speilteleskop bygges for tiden i De forenede stater paa den kanadiske regjerings regning og skal opstilles i Ottawa. Speilets tversnit blir 2 m.

Opdagelse av skriftforfalskning ved ultraviolet lys. Det hænder ofte at de oprindelige ord i dokumenter er fjernet saa fuldstændig ved hjælp av kemiske midler, at man selv ikke med gode lupper kan opdage for­falsk­ningen. Hvis et saadant dokument fotograferes ved hjælp av ultraviolet lys, viser der sig paa det sted hvor der var behandlet med kemikalier, en smudsig flek, som ikke kan iagttas ved almindelig lys, og som altsaa tyder paa at der her har været skrifttegn som er blit fjernet ad kemiske vei.

(Scientific American, 108, 445)