Ved hjelp av observasjonsutstyr på Sydpolen har et stort internasjonalt forsk­nings­prosjekt kalt BICEP 2 oppdaget en type polarisasjon kalt B-moder i den kosmiske mikrobølge bakgrunnsstrålingen (CMB). Dersom alle feilkilder er eliminert, skyldes den vesentlige delen av denne polarisasjonen avtrykk fra gravitasjonsbølger på CMB da universet ble gjennomsiktig 380 000 år etter Big Bang. Disse gravitasjonsbølgene ble trolig produsert som en følge av kvantefluktuasjoner under inflasjonsfasen som inntraff før universet var 10–33s gammelt.