Den der har befattet sig litt med insekter, specielt med sommerfugler, vil maaske ha bemerket at naar en indfanget drægtig sommerfuglehun utsættes for indvirkning av giftige gasarter, avsætter den hyppig sine egg, inden den blir helt bedøvet. Denne erfaring har ført til en systematisk benyttelse av bedøvningsmidler, hvor det gjælder at faa en indfanget sommerfuglehun til at avsætte sine egg inden den blir dræpt for at præpareres og indlemmes i samlingen, Herved opnaaes nemlig, at man let kan skaffe sig eggmateriale for klækning og opdrætning av den paagjældende sommerfugleart, samtidig med at man redder den indfangede hun for sine samlinger. Ved at vente til egglægningen naturlig finder sted vil man som regel faa den egglæggende hun ødelagt, saa at den blir ubrukbar som samlingsobjekt, idet den under et længere ophold i bur eller æske forflyver sig eller blir aldeles tilsmudset.

Ved en ganske let bedøvning uttømmes eggestokkene ofte fuldstændig uten at dyret tar nævneværdig skade.

Denne kunstige fremskynding av egglægningen lykkes dog ikke altid og heller ikke med alle arter.

Metoden har i den senere tid vundet adskillig utbredelse og anvendes særlig av tyske entomologer ganske almindelig ved klækningsforsøk.

O.I.L.-P