Man forbinder oftest havbølger med bølger man kan se, men det finnes bølger også nede i havet. Ved første øyekast synes ikke disse bølgene på havoverflaten. Indre bølger – eller undervannsbølger – kan bevege seg i hav som er lagdelte. Lagdelingen oppstår ved en termoklin, et horisontalt sjikt i havet som skiller oppvarmet og lett overflatevann fra kaldere og tyngre vann i dypet. Lagdeling forekommer også i fjorder eller langs kyster der ferskt elvevann flyter over salt og tyngre havvann.