Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
(side 210-227)
av John Grue
Sammendrag

Man forbinder oftest havbølger med bølger man kan se, men det finnes bølger også nede i havet. Ved første øyekast synes ikke disse bølgene på havoverflaten. Indre bølger – eller undervannsbølger – kan bevege seg i hav som er lagdelte. Lagdelingen oppstår ved en termoklin, et horisontalt sjikt i havet som skiller oppvarmet og lett overflatevann fra kaldere og tyngre vann i dypet. Lagdeling forekommer også i fjorder eller langs kyster der ferskt elvevann flyter over salt og tyngre havvann.

(side 227-234)
av Olav Eldholm & Hilmar Bungum
Sammendrag

Store naturlege endringar både av gradvis og kortvarig karakter kjenneteiknar overgangen frå istid til mellomistid i tidleg holocen. Vi finn ei tilsynelatande klyngje av kortvarige katastrofeliknande hendingar i hundreåra like før 8000 år sidan og stiller spørsmålet om mogelege fellesnemnarar. Trass i mange uløyste prosessar og tilbakekoplingar, finn vi eit komplekst og kopla system av ikkje alltid heilt føreseielege jordprosessar som òg har innverka på samfunnsutviklinga, miljø- og busetnadstilhøve. Likevel har denne henderike perioden, eit serleg godt døme på mangfaldet i geofaga, fått relativt lita merksemd.

(side 234-238)
av Per Thorvaldsen
Sammendrag

Jeg er totalt utslitt av oppgjøret med egne hverdagsforestillinger. Det er ikke snakk om politiske, økonomiske eller samfunnsmessige vrangforestillinger, men misoppfatninger fra fysikkens verden. Tyngdekraften presser mitt legeme mot bakken og bakken trykker i mot. På den stjernefylte himmelen smiler fullmånen mot meg. Det påstås at Isaac Newton fikk ideen om tyngdekraftens universelle natur ved å se en frukt fra kunnskapens tre falle. Mer sannsynlig er det at han ble inspirert av hvordan månen faller rundt jorden.

Småstykker
(side 240-244)
av Sigmund Tvermyr
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon