Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
(side 90-103)
av Marianne Evju, Vegar Bakkestuen, Hans Haavardsholm Blom, Tor Erik Brandrud, Harald Bratli, Björn Nordén, Odd E. Stabbetorp, Anne Sverdrup-Thygeson & Frode Ødegaard
Sammendrag

Mange truete arter i Norge forekommer fåtallig, klumpvis i bestemte naturtyper (hotspot-habitater) og i bestemte deler av landet (hotspot-regioner). Gjennom å kartlegge og overvåke hotspot-habitater, kan vi effektivt få bedre kunnskap om status og trender for mange truete og rødlistete arter.

(side 105-114)
av Emil J. Samuelsen
Sammendrag

I planteriket er cellulose den dominerande ingrediensen. Cellulose er grunnlaget for vår utnytting av planter til tekstilar, byggemateriale og papir. Industri og handel med plantefiber-basert materiale utgjer ein vesentleg del av verdsøkonomien. Oppbygginga og samansetninga av bomull, trevirke og andre fiberholdige plantemateriale basert på cellulose og liknande stoff er ein fascinerande del av materialfysikken.

Småstykker
(side 115-119)
av Lutz Bachmann, Øystein Wiig & Jon Aars
Sammendrag

Isbjørn (Ursus maritimus) er en ikonisk art med en sirkumpolar utbredelse. I våre dager har den blitt et symbol i diskusjonen om effekter av klimaendringer i det arktiske miljø. Mange er urolige for om isbjørnen er dømt til utryddelse hvis den globale temperatur fortsetter å stige og den arktiske drivis smelter bort. Debatten de senere år har ikke kun dreiet seg om isbjørnens fremtid. Dens fortid har også vært sterkt i fokus. Et sentralt spørsmål er: Hvor gammel er isbjørnen egentlig som art? Hvorfor er så dette spørsmålet interessant? Kunnskap om hvordan en art har klart seg gjennom klimaendringer i fortiden vil kunne si oss noe om hvordan den er rustet til å takle klimaendringer i fremtiden.

Naturen for 100 år siden
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon