Naturen nr 6 1912

En amerikansk forsker H. E. Jordan har undersøkt 78 slegter, hvor der forekommer kjevhændthet, og har i det hele hat til sin raadighet et materiale av næsten 3000 kjevhændte individer. Han er kommen til samme resultat som Wilson, at kjevhendthet er forbundet med en kraftigere utvikling (baade hva omfang og vegt angaar) av den høiere halvpart av hjernen. Han uttaler seg mot Goulds opfatning, at bruken av høiere haand skulde avhænge av, at det høiere øie som regel er mere fuldkomment utviklet. Jordan mener at kjevhændthet er arvelig, men hvordan anser han endnu uklart. Den synes ikke at følge Mendelske arvelighetslov.

(American Breeders Magazine).