Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Naturen
Naturen er Norges eldste populærvitenskapelige tidsskrift. Tidsskriftet omfatter fagområdene biologi, meteorologi, oseanografi, molekylærbiologi, arkeologi, antropologi, teknologi, fysikk, vitenskapsfilosofi, matematikk, geologi, kjemi og medisin.

Naturen har som mål å publisere aktuelle artikler av høy kvalitet innenfor naturvitenskap, og er et bindeledd mellom forskere og publikum. Artiklene favner både nasjonal og internasjonal naturvitenskapelig forskning.

Tidsskriftet retter seg mot forskere og studenter, elever og lærere i videregående skoler og andre undervisningsinstitusjoner, og mot andre som er interesserte i naturvitenskap.

Temahefter i 2017:
Utgave nr. 4 - Norsk Geofysisk Forenings 100-års jubileum


Tidsskriftet ble grunnlagt av H. Reusch ved det Kongelige Universitet i Kristiania i 1877, og eies av Universitetet i Bergen.

Redaksjonen ønsker seg artikler og annet stoff til tidsskriftet. Alle bidrag sendes inn til: naturen@uib.no.
Redaktør
Professor Arne Skorping (biolog)

Redaksjonssekretær
Gunvar Mikkelsen (M.Sc.)

Redaksjonen
Professor William Helland-Hansen (geologi)
Professor Knut Børve (kjemi)
Statsmeteorolog Jostein Mamen (meteorologi)
Professor Elling Ulvestad (immunologi)
Professor John-Arvid Grytnes (botanikk)
Førsteamanuensis Kjartan Olafsson (fysikk)
Forsker Lisbeth Charlotte Olsen (molekylærbiologi)

Nasjonalt redaksjonsråd
Professor Rolf Anker Ims, UiT Norges Arktiske Universitet (arktisk biologi)
Forsker Nina Jonsson, NINA, Oslo (naturforvaltning)
Professor Henning Knutsen, Universitetet i Stavanger (astronomi og fysikk)
Forsker Markus Lindholm, NIVA, Oslo (limnologi)

Redaksjonens adresse
UiB
Institutt for biologi
Tidsskriftet Naturen
Thormøhlensgate 53 A
Postboks 7803
5020 Bergen

E-post: naturen@uib.no

Sist publiserte tidsskrifter

Mest leste artikler

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon