Dette blir et veldig kort redaksjonelt, fordi vi kanskje har fått det som man på «ny-norsk» nærmest kan betegne som en «free ride». Dette tematiske dobbeltnummeret om «hjem» er primært frukten av den energiske og imponerende innsatsen som våre to gjesteredaktører, Tom Bratrud og Tuva Beyer Broch, fra institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge og sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo, har stått for, godt hjulpet av vår alltid effektive redaksjonssekretær, Mathilde Aarvold Bakke. Nå er det ikke slik at vi som redaktører ikke har vært involvert, tvert imot har vi kunnet nyte å lese de mange spennende artiklene og komme med kommentarer til disse, vel vitende om at å ta i de store takene hadde vi folk til å gjøre. Så tusen takk fra oss, til alle tre. Vi håper at våre lesere er enige i at sluttresultatet er fascinerende.

Vi har ikke tenkt å lene oss tilbake nå, og er allerede godt i gang med neste nummer av NAT, som enda engang er et temanummer, nå om «etikk». Også dette nummeret har gjesteredaktører, Elisabeth L’Orange Fürst og Halvard Vike. Vi ser frem til enda et fint nummer, som slik som det ser ut nå vil komme ut i tide.

Som det seg hør og bør vil vi minne om at vi naturligvis fortsatt gjerne løpende mottar artikler, som avspeiler den store bredden og dybden vi ser innenfor antropologisk forskning i Norge, Norden og resten av verden.

Tromsø og Oslo, februar 2020