Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Naturliv og sosial død blant ungdom - En synliggjøring av behovet for å begrepsfeste observerte emosjoner

Stipendiat, Norges Idrettshøgskole

tuva.broch@nih.no

Tuva B. Broch er Master i Sosialantropologi, UiO, fordypning i psykologisk orientert antropologi. Doktorgradsstipendiat ved Norges Idrettshøgskole, seksjon for kroppsøving og pedagogikk.

Sammendrag

Kan tenåringers ikke-verbale sinne, passivitet, glede og avslappethet uttrykke redsel for sosial død? I denne artikkelen vektlegges hvordan empatisk innlevelse er et viktig metodisk grep i forståelsen av våre forskningssubjekter. Empatiske evner tillater oss å gjenkjenne og oppdage andre personers fremtredende emosjonelle uttrykk og reaksjoner. Spørsmålet blir hvordan vi kan tolke andres opplevde følelser uten å legge for mye av oss selv i forståelsen av andre. Jeg argumenterer for at langvarig personsentrert feltarbeid minsker faren for en slik over-innlevelse. Gjennom empiriske eksempler fra et to år langt feltarbeid blant ungdom i Oslo indre øst, viser jeg hvordan et fokus på følelser og det uuttalte gjør det mulig å lese mellom ungdommens verbaliserte linjer. Empati og drømmer gir innsikt i hvordan by-ungdom tolker bevegelser i norsk natur og hvordan naturlivets stemninger av stillhet og usikkerhet gir nye innsikter i ungdommers forhold til sosial død.

English abstract

Outdoor Life and Social Death among youth. Exposing the need to term observed emotions during ethnographic fieldwork.

Can teenagers' verbal and physical anger, aggressiveness, and passivity, frustration, joy and easiness express reactions linked to a fear of social death? This article emphasizes how empathic empathy is an important method in the understanding of our research subjects. Empathy allows us to recognize and detect other people's prominent emotional expressions and reactions. The question then becomes how to prevent the risk of over-empathizing. I argue that prolonged person-centered fieldwork reduces the risk of over-involvement. Daring to focus on emotions in the study of (youth) interaction, may contribute to new analytical insights by putting words on situations that are initially hard to grasp. Through empirical examples from a two-year fieldwork among youth in Oslo, Norway, I show how a focus on emotions and the unspoken makes it possible to read between youth verbalized lines. Empathy and dreams provide insight into how the inner city-youth interpret movements in Norwegian nature and how the silence and uncertainty of a life outdoors provides new insights into young people's relationships to social death.

Keywords: Youth, Empathy, Person-centered fieldwork, Group identity, Social death
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon