Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Naturen som rekreasjon og heteroseksuell romantikk: - En studie av russiske kvinnelige migranters poetiske fortellinger om natur og kjønn

Stipendiat ved ISS, UiT NAU

tatiana.wara@uit.no

Tatiana Wara er doktorgradsstudent i tverrfaglig samfunnsvitenskap ved UiT Det arktiske universitet (UIT NAU). Hun jobber med et prosjekt om russiske kvinnelige migranter bosatt i en liten by i Finnmark. Basert på feltarbeid, individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer undersøker hun forbindelser mellom kjønn, sted/natur og mobilitet. Hun er tilknyttet FRISAM-prosjektet Mobile Lifestyles som ledes av professor Siri Gerrard ved UiT NAU. Hennes masteroppgave i pedagogikk fra Universitetet i Tromsø (2009) handlet om transformasjonsprosesser knyttet til identitetsforvaltning i et kulturkritisk perspektiv.

Seniorforsker ved Uni Resesarch Rokkansenteret og førsteamanuensis ved IRN, UIT NAU

mai.munkejord@uni.no

Mai Camilla Munkejord er utdannet antropolog og har en tverrfaglig samfunnsvitenskapelig doktorgrad fra UiT Norges arktiske universitet (2009). Hun har i dag delt stilling, og jobber som seniorforsker ved Uni Rokkansenteret, Bergen, og som førsteamanuensis ved Institutt for reiseliv og nordlige studier ved UiT Norges Arktiske Universitet, campus Alta. Hun har forsket på migrasjon, sted, kjønn, innvandrerentreprenørskap og migranter i helse- og omsorgssektoren i Finnmark, og har publisert monografien Hjemme i nord (2011), bokkappitler. samt en rekke artikler i blant annet Norsk Antropologisk Tidsskrift, Sosiologisk Tidsskrift, Tidsskrift for kulturforskning, Entrepreneurial Business and Economics Review, Sociologia Ruralis og European Urban and Regional Studies. For mer informasjon, se: http://uni.no/en/staff/directory/mai-camilla-munkejord/

Denne artikkelen undersøker forbindelser mellom natur og kjønn. Vi analyserer data fra feltarbeid og intervjuer med kvinnelige russiske migranter som har bosatt seg i en liten by i Finnmark sammen med en norsk mannlig partner. I artikkelen bygger vi på nyere antropologiske forståelser av natur, samt studier om hvordan natur/sted, kultur og kjønn gjensidig konstituerer hverandre. Basert på denne litteraturen, samt med inspirasjon fra kroppsfenomenologi (Merleau-Ponty 1994) og feministisk fenomenologi (Ahmed 2004), viser artikkelen hvordan finnmarknaturen gjøres til et meningsfylt kjønnet rom gjennom fortellinger om rekreasjon. Videre viser vi hvordan ulike naturopplevelser og naturpraksiser som migrantene tar del i sammen med sin nye norske partner, skaper og styrker det russisk-norske parforholdet, ikke minst gjennom novise-ekspert metaforen. Artikkelen bidrar således til den antropologiske forståelsen av natur og kjønn gjennom å vise hvordan naturen representerer en arena som (gjen)skaper heteroseksualitet.

English abstract

Northern landscapes as a space for recreation and heterosexual romance: A study of Russian female immigrants and their poetic stories about nature and gender

In this article we examine the relationship between nature and gender and analyze data from fieldwork and interviews with female Russian migrants who have settled with a Norwegian male partner in a small town in Finnmark in northernmost Norway. We build on recent anthropological literature about nature, as well as studies on how nature/place, culture and gender mutually constitute each other. Based on this literature, and inspired by the phenomenology of the body (Merleau-Ponty 1994) and feminist phenomenology (Ahmed 2004), we show how the natural landscapes of Finnmark have taken shape as a meaningful gendered space through stories about recreation and nature-based activities. Furthermore, we show how different outdoor activities and experiences in which these female migrants take part together with their Norwegian partner create and strengthen the Russian–Norwegian love relationship, not least through the «novice–expert» metaphor. The article is a contribution to the anthropological understanding of nature and gender in revealing how nature, through recreation and outdoor activities, constitutes a space for performance and (re)construction of heterosexuality.

Keywords: Nature, Gender, Migration, Body, Phenomenology
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon