Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Usikre tider: Hjemmets trygghet i barns fremtidsforestillinger

Stipendiat, Institutt for sosialantropologi, UiB

espen.helgesen@uib.no

Espen Helgesen er doktorgradsstipendiat ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen. Han har forsket på bruk av tekst i tradisjonelle og nye medier, og er spesielt opptatt av hvordan tekst brukes i barns lek. I 2008 leverte han mastergradsavhandlingen «Why Do You Write Your Name Long Like That?» Language and Literacy in a San Francisco Kindergarten, som utforsker bruken av egne og andres navn i barns tilegnelse av skriftspråk. Prosjektet resulterte også i artikkelen «Ord som rammer: Paradokser i barns navnevitsing» i tidsskriftet Replikk (2010). Det pågående doktorgradsprosjektet er basert på feltarbeid blant innvandrerfamilier i Kristiansand, og har blant annet resultert i artikkelen «Miku’s Mask: Fictional Encounters in Children’s Costume Play» som er publisert i tidsskriftet Childhood (2015).

Sammendrag

Barn flest i Norge lever en tryggere tilværelse enn jevnaldrende i mange andre deler av verden. Opplevelsen av utrygghet er likevel en del av hverdagen også for barn i Norge. Denne artikkelen er basert på feltarbeid i et nabolag i Kristiansand, og viser hvordan barns opplevelse av frykt formes av – og bidrar til å forme – forestillinger om hjemmets trygghet. Med utgangspunkt i en rekke hendelser der hjemmets trygghet utfordres viser jeg hvordan frykt bidrar til å begrense barns bevegelsesfrihet. Jeg argumenterer for at frykt ikke avhenger av en faktisk eksisterende trussel, men tvert imot kan intensiveres i tilfeller der fryktens objekt er usynlig. Frykt innebærer alltid en projisering av fremtidig skade, og fryktens affektive økonomi må derfor forstås i lys av barns skiftende fremtidsforestillinger.

English abstract

Uncertain times: The safety of home in children’s future projections

Most children in Norway live safer lives than their peers in many other parts of the world. The experience of precariousness, however, is part of everyday life even for children in Norway. This article is based on fieldwork in a neighbourhood in Kristiansand, and shows how children’s experience of fear is shaped by – and contributes to shaping – their conceptions of the safety of home. Taking as a point of departure a series of events where the safety of home is challenged, I show how fear contributes to limiting children’s geographical mobility. I argue that fear does not depend on an actually existing threat, but, on the contrary, can be intensified in situations where the object of fear is invisible. Fear always involves a projection of future harm, and the affective economy of fear must therefore be understood in light of children’s changing projections of the future.

Keywords: Children, Fear, Future, Home, Safety
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon