Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Konsumentens dobbeltliv: Fremtidshorisont i vareverden

Professor, Universitetsmuseet i Bergen, UiB

knut.rio@uib.no

Knut Rio er professor i sosialantropologi ved Universitetsmuseet i Bergen. Han har arbeidet med melanesisk etnografi siden 1995 med feltarbeid i Vanuatu. Han har skrevet om sosial ontologi, seremonielt liv, slektskap, og hekseri og rettsvesen. Han har også arbeidet med kolonihistorie. Han har gitt ut The Power of Perspective: Social Ontology and Agency on Ambrym Island, Vanuatu (2007), Kolonitid (med Kirsten Kjerland, 2009), Hierarchy. Persistence and Transformation in Social Formations (med Olaf Smedal, 2009), Made in Oceania. Social Movements, Cultural Heritage and the State in the Pacific (med Edvard Hviding, 2011), og The Arts of Government: Crime, Christianity and Policing in Melanesia (med Andrew Lattas, 2011).

Sammendrag

I denne artikkelen settes søkelyset på hvordan fremtid praktiseres i et konsumsamfunn. Det tas utgangspunkt i mine egne sosiale erfaringer i Bergen, og hvordan folk her generelt tenker om og handler i forhold til sin nære fremtid. Det legges mest vekt på det kommersielle aspektet ved tilværelsen – det at man kjøper seg en forestilt fremtid gjennom de varer man velger å kjøpe, men pengespill trekkes frem som et særlig interessant tilfelle av varens fremtidslogikk. Artikkelen argumenterer for at pengespill utkrystalliserer det som jeg vil kalle hverdagskonsumentens dobbeltliv; nemlig at man tar del i livet her og nå, men at man hele tiden gjennom kjøp av varer og tjenester også samtidig projiserer seg selv inn i en fremtidig alternativ og potensiell tilværelse innrammet av den nye vareidentiteten man har kjøpt. I fantasien om den store opplevelsen eller premien kan det moderne mennesket se seg selv fra et fremtidsperspektiv, og i dette mulighetsrommet mellom her og nå og der og da kan personen hele tiden, på nytt og på nytt, sette i parentes det fremmedgjorte og tingliggjorte levde livet og oppleve frihet.

English Abstract

The double life of the consumer: The future horizon in a world of goods

In this article I focus on how the future is practised in a consumer society. I draw on experiences from Bergen where I live, and on how people think and act in relation to their immediate future. I emphasize the importance of the purchase of goods as a way of altering one’s future, and take gambling as a case in point. I argue that gambling is a particularly potent field in the creation of what I call the double life of the consumer: the capacity of the consumer to project him/herself into a potential and virtual future. In the fantasy of the great experience or price, modern man can observe himself from a future perspective and in this space of possibility he can put in brackets the alienation and reified life and experience freedom.

Keywords: Consumption, Future, Gambling, Individualist cosmology
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon