Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Introduksjon: Fremtidsforestillinger

Stipendiat, Institutt for sosialantropologi, UiB

espen.helgesen@uib.no

Espen Helgesen er doktorgradsstipendiat ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen. Han har forsket på bruk av tekst i tradisjonelle og nye medier, og er spesielt opptatt av hvordan tekst brukes i barns lek. I 2008 leverte han mastergradsavhandlingen «Why Do You Write Your Name Long Like That?» Language and Literacy in a San Francisco Kindergarten, som utforsker bruken av egne og andres navn i barns tilegnelse av skriftspråk. Prosjektet resulterte også i artikkelen «Ord som rammer: Paradokser i barns navnevitsing» i tidsskriftet Replikk (2010). Det pågående doktorgradsprosjektet er basert på feltarbeid blant innvandrerfamilier i Kristiansand, og har blant annet resultert i artikkelen «Miku’s Mask: Fictional Encounters in Children’s Costume Play» som er publisert i tidsskriftet Childhood (2015).

Stipendiat, Institutt for sosialantropologi, UiB

tord.austdal@uib.no

Tord Austdal er doktorgradskandidat ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen. Han har siden 2004 jobbet tematisk med makt og motstand, utenomparlamentarisk politisk organisering og subjektivitetskonstruksjon i sørøst-USA (Piemont og Blue Ridge). Det nåværende forskningsprosjektet «A Critique of Civilization» omhandler Appalachefjellene, utopiske sosiale bevegelser, primitivisme, teknologi og temporalitet.

Sammendrag

Fremtiden er på mange måter en abstrakt og uhåndgripelig størrelse, som samtidig bidrar til å strukturere og generere en rekke praksiser i menneskers liv. I introduksjonen til dette temanummeret drøfter vi noen implikasjoner av å forstå fremtidsforestillinger ikke utelukkende som fantasier, men som prosesser der fremtiden materialiseres i øyeblikket. Vi argumenterer for at det vi kaller representasjonalistiske tilnærminger til temporalitet vanskelig kan redegjøre for fremtidens materielle uttrykk, og vi redegjør for post-representasjonalistiske alternativer som vektlegger fremtidens effekter heller enn dens mening. Bidragsyterne til temanummeret henter inspirasjon fra en rekke teoretiske retninger som søker å utfordre representasjonalistiske perspektiver, og analysene har til felles at de åpner opp for nye måter å forstå forholdet mellom temporalitet, materialitet og sosialitet.

English abstract

Introduction: Future project(ion)s

The future is in many ways an abstract and intangible entity that simultaneously can be seen to structure and generate practices. In the introduction to this special issue we discuss implications of understanding future projections as something more than fantasies, seeing them instead as processes whereby the future materializes in the present moment. We argue that what we call representationalist approaches to temporality are ill-equipped to account for the material expressions of the future, and we provide an outline of post-representationalist alternatives that emphasize the effects of the future rather than its meaning. The contributors to this special issue draw inspiration from a variety of theoretical repertoires that seek to challenge representationalist perspectives, and the analyses have in common an opening up of new ways of understanding the relationship between temporality, materiality and sociality.

Keywords: Future, Imagination, Materiality, Post-representationalism, Sociality
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon