Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Staten og samene - et problemfylt forvaltningsområde

Trond Thuen døde i desember 2013, kort etter at hans artikkel til NAT var innlevert. Han var professor, senere professor emeritus i sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø, med utdanning fra Universitetet i Bergen (1969). Han arbeidet hovedsakelig med urfolksspørsmål, og særlig med ulike samiske tema, som identitetshåndtering og etniske grenser, forholdet stat-urfolk, etniske grenser i historisk perspektiv, o.a. Han har også skrevet om lokalpolitikk, forvaltning og planlegging og om uformell økonomi og handel i Øst-Europa. Han har gjort feltarbeid i Bergen, Nordland og Troms, og i Canada og Bulgaria.

Sammendrag

I denne artikkelen drøftes enkelte sider ved det ømtålige forholdet mellom staten og dens borgere som oppstår når staten erkjenner at borgerne utgjør to folk, samer og nordmenn. Den forskjellsbehandlingen som dette aktualiserer, har vanskelig for å oppnå legitimitet hos majoriteten. Dette ble aktualisert i den lokalpolitiske konflikten om innlemmelse av Tromsø kommune i det statlige forvaltningsområdet for samisk språk som brøt ut i forbindelse med kommevalget høsten 2011. Med dette som utgangspunkt tar artikkelen for seg noen grunnleggende trekk ved statsforvaltning, særlig styringsprinsipper som orden, forutsigbarhet, likebehandling og legitimitet, og påpeker at slike prinsipper er vanskelig å håndtere i forhold til et urfolks krav om å ha rett til å ivareta sine egne interesser, verdier og kultur, slik det uttrykkes i internasjonale konvensjoner og i Grunnlovens paragraf om statens forpliktelser overfor samene som urfolk.

English summary

The State and the Saami people – a problem of administration

Taking recent political controversy over incorporation of the municipality of Tromsø in the administrative area of the Saami language in Norway as point of departure, this article discusses some general aspects of the relationship between the state, the national majority and the Saami minority, recognized as an indigenous people since the late 1980s. What dilemmas and challenges confront the state as an instrument implementing and sustaining order and legitimacy in its management of public affairs when it is expected to exercise some kind of duality in this management, a duality reflecting the ethnic boundary between the two peoples? Deep-seated animosity between Saami and Norwegians seems at times resuscitated when the state sets out to install specific measures addressing principle obligations undertaken when declaring the «two peoples» conceptualization of Norwegian citizenry.

Keywords: Saami, Indigeneity, Minority Politics, Public Administration, Legitimacy
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon