I anledning 50-års jubileet for Sosialantropologisk Institutt (SAI) ved Universitetet i Oslo, arrangerte SAI i samarbeid med alumniforeningen 16. oktober 2014 en debatt i Litteraturhuset i Oslo, med tittelen: «Antropologi i det 21. århundre: Radikal, konservativ eller irrelevant?». Signe Howell og Marianne Lien var invitert til å holde hvert sitt hovedinnlegg, med fokus på hva som er fagets kjerne, og hva det er viktig å formidle til neste generasjon antropologer. Innleggene ble etterfulgt av en paneldebatt med Margit Klingen Daams, Thomas Hylland Eriksen, Ola Fjeldstad, Helge Jordheim og Unni Wikan. Marit Melhuus var kveldens ordstyrer, og Thorgeir Kolshus ledet paneldebatten. Hovedinnleggene gjengis i sin helhet nedenfor.