Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Sanselige transformasjoner: For en multisensorisk perspektivisme

Postdoktor ved Sosialantropologisk institutt, UiO

j.h.remme@sai.uio.no

Jon Henrik Ziegler Remme er postdoktor ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Remme deltar i forskernettverket Anthropos and the Material: Challenges to Anthropology med prosjektet «Emerging entities: Exploring ontological effects of Ifugao ritual practices». Remme har publisert en rekke artikler, inkludert «Hvordan et insektmiddel virker: Polygen og disposisjonell kausalitet» (NAT, 2011), «Den ontologiske vendingen i antropologien» (NAT, 2013), samt boken Pigs and Persons in the Philippines: Human-Animal Entanglements in Ifugao Rituals (Lexington Books, 2014).

  • Side: 209-225
  • Publisert på Idunn: 2014-12-11
  • Publisert: 2014-12-11

I denne artikkelen diskuterer jeg hvordan sansene spiller en sentral rolle i utøvelsen av relasjoner mellom mennesker og ånder i Ifugao-perspektivisme. Mennesker og ånder er i det daglige adskilt fra hverandre og de ser, hører, smaker, lukter og føler ulike verdener. Åndene eksisterer da i en potensiell væremåte, men i ritualer blir åndene transformert til manifeste vesener som menneskene kan samhandle med. Jeg viser hvordan denne transformasjonen utøves ved et samspill mellom alle de fem sansene og hevder at disse rituelle praksisene er med på å skape en delt sansning av verden mellom mennesker og ånder. Denne «konsensibiliteten» (Carrithers 1992) er både fruktbar og farlig for menneskene, og det er derfor viktig for dem å kontrollere disse sanselige transformasjonene. Jeg viser hvordan ifugaoene tar i bruk ulike sensoriske teknikker for å intervenere i relasjonene med åndene, samt hvordan disse teknikkene også innebærer en balansering av perspektivforskjeller mellom mennesker og ånder. Mens mange empiriske eksempler på perspektivisme og andre lignende menneske-ånd relasjoner har fokusert på visuelle aspekter ved disse relasjonene, viser jeg i denne artikkelen hvordan samspillet mellom de ulike sansene åpner opp for et begrep som multisensorisk perspektivisme.

Sensual transformations: Towards a multisensorial perspectivism

In this article I discuss how senses are central to the enactment of relations between humans and spirits in Ifugao perspectivism. Humans and spirits are normally separated from each other and see, hear, taste, smell and feel different worlds. The spirits then exist in a potential mode of being, but in rituals they are transformed to manifest beings with whom humans can interact. I show how this transformation is enacted by the interplay of all five senses and argue that these ritual practices engender a shared sensorial experience of the world by humans and spirits. This ‘consensibility’ (Carrithers 1992) is both fruitful and dangerous to humans, and it is therefore vital for them to control these sensorial transformations. I show how the Ifugao use various sensorial techniques to intervene in their relations with the spirits and how these techniques imply a balancing of perspective differences between humans and spirits. While many empirical examples of perspectivism and other forms of human–spirit relations have focused on the visual aspects of these relations, I demonstrate in this article how the interplay between the different senses opens up for the concept multisensorial perspectivism.

Keywords: Perspectivism, Ontology, Senses, Ritual, The Philippines
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon