Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Ei kjensle av kontroll: Om multisensoriske praksisar og moralske haldningar overfor kyr

Mastergrad i sosialantropologi

Sisselstorseth@gmail.com

Har Bachelorgrad ved NTNU 2010, og mastergrad i sosialantropologi med oppgaven Ei kjensle av kontroll. Om relasjonar mellom bønder, senner og kyr i Grindelwald, Sveits ved Universitetet i Oslo juni 2013. Masterprosjektet var støttet av «Cultures of Biodiversity: Precepts and Practices», ved sosialantropologisk institutt, UiO, NFR Prosjektnr. 204326. Hun bor i Bern, Sveits og skriver for tiden en prosjektevaluering for Røde Kors Bern.

  • Side: 181-193
  • Publisert på Idunn: 2014-12-11
  • Publisert: 2014-12-11

Denne artikkelen utforskar bøndene i Grindelwald, Sveits, sine relasjonar til kyra sine. Med bakgrunn i ei analyse av bøndene sin interaksjon med kyra og uttalingar frå bønder om korleis å relatere til kyra, argumenterer eg for at bøndene opplevde ei grunnleggjande spenning mellom å ta omsyn til autonomien og individualiteten til kyra på eine sida og å kontrollere dei på andre sida. Offentlege arenaer var med på å forme korleis bøndene forhaldt seg til denne spenninga. Vidare argumenterer eg for at eit fokus på sansane, og spesielt multisenorisk kommunikasjon, kan vere eit viktig utgangspunkt båe for studiar av relasjonar mellom menneske og dyr, og for antropologien om moralitetar.

A sense of control: Multisensory practices and moral attitudes towards cows

This article examines farmers’ relations to their cows in Grindelwald, Switzerland. Through an analysis of the farmers' interaction with their cows and of statements on how to relate to cows, I argue that there existed a founding tension between respecting the autonomy of the cows and controlling them, and that the public arenas available for interactions between cows and farmers had a direct impact on the way the farmers were balancing this tension. Furthermore, I argue that a focus on the senses, and especially multisensorial communication, can be of significant importance in studies of human-animal-relationships as well as in the anthropology of moralities.

Keywords: Moralities, Ethical process, Multisensory interaction, Pastoralism, Human-animal relationships
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon