Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Överlevnad på gamla strukturers villkor? – Kontinuitet i släktskap och resursförvaltning i ett skogsagrart samhälle. Erfarenheter från ett mångvetenskapligt projekt

Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet

Ann-Kristin.Ekman@slu.se

Ann-Kristin Ekman är docent i socialantropologi från Stockholms universitet och professor emerita från Sveriges lantbruksuniversitet. Har också varit verksam vid högskolan Dalarna i Falun. Avhandlingen «Community, Carnival and Campaign: Expressions of Belonging in a Swedish Region» handlade om protester mot kommunsammanslagningar och andra uttryck för lokal tillhörighet. Hennes intressen och publikationer finns inom områdena social organisation och hållbarhet, kontinuitet och historiska konstruktioner, släktskap och familjemönster.

Artikeln handlar om Ängersjö, en liten by (grend) i Härjedalen som i närmare 20 år har studerats av ett mångvetenskapligt forskningsprojekt. Artikeln tar sin utgångspunkt i detta forskningsmaterial där det finns en unik möjlighet att spåra de strukturer och kontinuiteter som har betydelse för den nutida sociala organisationen. Den bärande idén genom Ängersjöprojektet var hypotesen om att flexibilitet som kulturellt värde har följt skogsbygdens människor som en överlevnadsstrategi vilken transformerats genom historien. Artikeln koncentrerar sig på släktskap och arv för att förstå hur de långa linjerna påverkar dagens handlande. Byn utmärks av en stark kärna, där förhållningssättet till gårdar och skogegendom har betydelse för byns identitet och kollektiva överlevnad. Den sociala kärnan utgörs av familjer knutna till de gamla gårdarna, vilka är den kulturella och ekonomiska resurs som byborna skyddar mot externa inflytanden. Ett nutida case visar på släktskapens och arvsmönstrens betydelse relaterat till dessa gårdar. Artikeln visar att släktskapsrelationerna och arvsmönstren tillsammans med skogen, både som ekonomisk resurs och som meningsbärande kulturell struktur, är det som skapat kontinuiteten genom tiden och som styrt och alltjämt styr den sociala praktiken.

Structures of the past – survival of today: Continuity in kinship and economic organisation. Findings from a multidisciplinary project.

This article deals with a tiny village in Sweden, which has been studied by a multidisciplinary project for more than 20 years. The article is based on the results from this joint research, which contains a unique possibility to understand the structures and continuities of the past. The flexibility of resource utilisation seems so be associated with traits of strong continuity in ways of life. These structures have transformed through history and influence the social organisation of today. The article focuses on kinship and inheritance in order to understand today’s local practice in the light of the past.

Keywords: farm, flexibility, forest, kinship, inheritance, social organisation
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon