Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Omsorgsyrker, hierarki og kjønn: Historiske linjer

Forsker/Sosialantropolog, Telemarkforskning

haukelien@tmforsk.no

Heidi Haukelien er sykepleier og sosialantropolog (ph.d. UiB). Hun har jobbet som forsker ved Telemarksforsking siden 2000, og er koordinator for helse- og velferdsforsking. Hennes forskning har spesielt vært rettet mot helse- og omsorgssektoren, men også mot kulturpolitikk-, utdannings-sosial, og arbeidslivspolitikk. Interessefeltene dreier seg om de organisatoriske, politiske, historiske og kulturelle betingelser for faglig virksomhet i disse kontekstene. Hun har særlig arbeidet med problemstillinger knyttet til møtet mellom helsefagtradisjoner og ulike former for nyorganiseringer i velferdsstaten.

Denne artikkelen tar utgangspunkt i en nylig offentlig debatt om hvordan utfordringene med deltidsarbeid i helse- og omsorgssektoren skal løses. I denne debatten sto Norsk Sykepleierforbund alene om å protestere mot at de ansatte skulle kompensere for omlegging av turnuser fra deltid til heltid ved å pålegge den enkelte helse- og omsorgsarbeider å jobbe flere helger i året. Debatten gir inntrykk av en allmenn enighet at om det påligger de ansatte et særlig stort ansvar for å få løst problemet. Artikkelen diskuterer hva som kan være det kulturelle fundamentet for en slik stor enighet. Diskusjonen tar utgangspunkt i historiske prosesser knyttet til kjønn og arbeid. Det argumenteres for at dagens norske arbeidsliv fremdeles preges av historisk etablerte hierarkiske relasjoner mellom såkalt typiske kvinneyrker og typiske mannsyrker, der kvinneyrker assosieres symbolsk med reproduksjon, mens menns yrker assosieres symbolsk med produksjon. Forholdet mellom leger og sykepleiere brukes som eksempel, der omorganiseringer og nye styringsideologier ser ut til å forsterke og «gjenoppfinne» gamle maktstrukturer, men nå i nye former.

The cultural foundations of hierarchy and gender in the health care professions

This article takes as its starting point a recent debate about how to solve the problem of part-time work in the health care sector in Norway. In the debate The Norwegian Nurse Association stood alone in protesting against the proposal that the problem should be solved by forcing employees to work more weekends. Assuming that this reflects a broad consensus, in this article I explore what the cultural foundation of such consensus may be. The discussion is based on an analysis of the historical processes that have generated contemporary ideas of gender and work. It is argued that the historical factors that forged the association of women's work with reproduction, while men’s work with production have been reinforced by new mechanisms so as to «reinvent» the same structure, albeit in new forms.

Keywords: Gender, Hierarchy, Reproduction, Welfare state, Work
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon