Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Levendegjøring av fortid

Sosialantropologisk institutt, NTNU

ankala@svt.ntnu.no

Anne Kathrine Larsen er ansatt ved Sosialantropologisk institutt, NTNU. Hun har gjort studier i Norge, Sørøst Asia og Midtøsten på temaer som lokalsamfunn, utviklingsproblematikk, verdensanskuelser og helse/velvære. I de senere år har hun forsket på populære fenomener som spel, museumsdramatiseringer, bygdedager, bygdenæringer i nettverk og slektsstevner, som alle ser ut til å inneha visse likheter mht. både form og innhold.

Artikkelen tar utgangspunkt i en serie fenomener eller institusjoner som har grodd opp som paddehatter i løpet av de siste tiårene, nemlig lokalhistoriske spel, bygdedager, bygdenæringer i nettverk og museumsdramatiseringer – for å nevne noen. Disse har det til felles at de i større eller mindre grad vektlegger tid (fortiden) og sted (lokaliteten) som del av arrangementene, noe som kan være med å forsterke eller endog skape lokal identitet i en global verden. Samtidig forbindes tilstelningene med en serie prisverdige kvaliteter, noe som gjør dem heller gjenkjennelig på tvers av sted. Fokuset her er imidlertid på en annen side ved slike arrangementer, nemlig selve formen, ettersom bevegelse og sanselighet er noe som vektlegges i økende grad for deltagerne. Fortid og sted blir i stor grad framvist, opplevd og sanset gjennom aktiviteter av ulike slag, og der det er et skille mellom opptredende og publikum, er det også en tendens til at disse grensene krysses eller viskes ut gjennom bruk av ulike sanser, selvprøving, interaktive forestillinger osv. Mange av arrangementene inneholder også en stor grad av bevegelse i terrenget for å nå fram til stedene som skal besøkes, og disse løypene og reisene tilfører aktivitetene noe av pilegrimsferdens kvaliteter. Artikkelen presenterer cases fra levende museer og museumsdramatiseringer, men trådene trekkes til andre typer av tilstelninger der tid og sted er sentrale. Til slutt vil det stilles spørsmål ved om vi – gjennom vår økte vektlegging av sanselighet, handling og bevegelse i forbindelse med slike fenomener – er i ferd med å nærme oss noen av middelalderens rituelle kvaliteter.

Vitalization of the Past: Museums, Historical Dramas and Cultural Trails

This article focuses on a series of phenomena which have grown in popularity in Norway during the last decades. These are among others village fairs, rural adventure tours, locally based historical dramas, «live» museums and museum dramatizations. An emphasis on time (the past) and place (locality) is common to all of them. Some features relating to their shape or design will be explored, i.e. an increasing emphasis on movement and the use of the senses. We also experience a greater interaction between performers and audience, and it is questioned whether we are approaching some of the ritual qualities of the Middle Ages.

Keywords: audience participation, Cultural heritage, enactments, medieval rituals
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon